AZIRALILI

  • Me
    Me

Pasją jest dla mnie życie - rodzaj zorganizowanej złożoności. Życiem jest tworzenie - pokazywanie tego, co ukryte w nas i wokół nas. Moim sposobem zbliżenia się do zrozumienia natury świata jest poszukiwanie i jednocześnie przedstawianie ewentualnych odpowiedzi dotyczących roli i pozycji człowieka we Wszechświecie. Przetwarzam emocje, przeżycia i idee w obrazy, które są też strukturalnym zapisem różnorodności wynikającej z powtarzania tych samych elementów we Wszechświecie. Jego reguły i prawa natury wpisane w naszą podświadomość i kierują nami. To one decydują o tym, co jest pożądane i pociągające... Między innymi takie właśnie prawa i zależności opisują i wyjaśniają staroindyjskie księgi Wedy, liczące sobie ok. 5000 lat. Można w nich znależć informacje na temat każdej dziedziny życia. Oparty na Wedach Vedic Art zaistniał dla mnie jako inspiracja, sposób na życie, który "wchodzi w krew ", stając się sztuką życia we wszystkich jego aspektach. Moja twórczość została uhonorowana różnymi znaczącymi nagrodami zagranicznymi, a prace prezentowane są w prestiżowych Galeriach i Muzeach Sztuki na całym świecie jak również znajdują się w posiadaniu prywatnych kolekcjonerów . Aziralili