Masz pytanie?

WE ARE SOLELY ON THE SIDE OF PEACE

Polska występuje jako partner międzynarodowej serii wystaw pod tytułem ”WE ARE SOLELY ON THE SIDE OF PEACE”.
    Celem przedsięwzięcia jest propagowanie idei pokoju oraz przypomnienie jego ogromnej wartości dorosłym jak również edukacja najmłodszego pokolenia.
Istotny jest również aspekt poznawczy – możliwość dzielenia się pokojowymi ideami pomiędzy uczestniczącymi państwami. Czy dla wszystkich pokój oznacza to samo , czy ma tą samą wartość ?

     W ubiegłym roku, w każdym z 50 krajów partnerskich akcji wybrana została osoba ambasador (-ka) odpowiedzialna za zorganizowanie i promowanie wystawy sztuki artystów danego kraju.
Koordynatorką i kuratorką polskiej edycji wystawy jest Aziralili.
Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest wenezuelski artysta Miguel Pinero, a Kuratorem i operatorem logistycznym całości jest Vedat Calik.
Wystawa na rzecz pokoju to przedsięwzięcie o charakterze non profit oparte głównie na współpracy z partnerami i sponsorami.
     Głosem Polski ostatniej Edycji była jedyna w Polsce, wystawa znakomitych polskich artystów mająca miejsce we Wrocławiu – mieście pokoju, gdzie Pablo Picasso narysował swojego słynnego Gołąbka pokoju.
      Wystawę w Narodowym Forum Muzyki(08.02.2018 – 04.03.2018) rozpoczął uroczysty Wernisaż, na który zaproszeni byli Patroni, Partnerzy, Sponsorzy, Goście honorowi, artyści i media oraz kilka osób, które otrzymały/wygrały wejściówki od Radia RMF Classic – patrona medialnego (współpraca redakcyjna).
Częścią uroczystości było wręczenie Certyfikatów uczestnictwa dla artystów jak również Certyfikatów dla Partnerów oraz Sponsorów przedsięwzięcia.
Wystawa upamiętniona została katalogiem wszystkich prac artystów i dokumentacją zdjęciową.
      Mając na uwadze pozytywny odbiór ubiegłorocznej Edycji przedsięwzięcia oraz zainteresowanie jakie wzbudziło jest pewne, że kolejna 2019, w której udział bierze co warto podkreślić prawie jeszcze raz tyle, aż 96 krajów to niezwykle ciekawy projekt. Jest on realizowany we Wrocławiu, pod patronatem Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta.
Tegoroczne hasło przewodnie „Another World is possible” daje szerokie możliwości interpretacji o charakterze regionalnym i globalnym.